مهندسی نرم افزار – جلسه بیست و شش: (ESAD)- یک نمونه معماری ماژولار و مبتنی بر SOA برای ERP

دانلود

سوال ها