۱- فیلم آموزش مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI به زبان فارسی

در این قسمت با مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI آشنا خواهید شد.

دانلود فایل

سوال ها