۱۲- آموزش کار با دستورات Command ای Active Directory به زبان فارسی

در این قسمت کار با دستورات Command ای Active Directory به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها