۱۶- آموزش نصب ویندوز از طریق شبکه یا WDS به زبان فارسی

در این قسمت نصب ویندوز از طریق شبکه یا WDS به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها