۱۹- آموزش انتقال کامل Domin از Server 2003 به Server 2008

در این قسمت آموزش انتقال کامل Domin از Server 2003 به Server 2008 به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها