۷- آموزش فارسی نصب و راه اندازی DC , RODC

در این قسمت  نصب و راه اندازی DC , RODC به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها